Selinä mediassa

 

Yliopistoon yli esteiden

”Selinä Nera toivoo, että yhteiskunta muuttuisi siihen suuntaan, että esteettömyys ja tuen saanti eivät vaatisi aina liikuntarajoitteisen omaa selvitystyötä. 

– Esteettömyydellä näyttäisi olevan tiukka standardi, joka ei ota huomioon liikuntarajoitteisuuden yksilöllisyyttä. On myös tylsää, että useimmiten tällaisissa tilanteissa joutuu itse olemaan se, joka sitten kysyy tarkemmin, että millä tavalla tila on esteetön.”

Visiiri-lehti 9.12.2020 

Lukijalta: Tuhoaako kilpailutus yhdenvertaisen liikkumisen?

”Kaikki eivät sairautensa, vammansa tai terveydentilansa takia pysty käyttämään julkisia liikennevälineitä tai liikkumaan yksin. Jotta kaikilla olisi mahdollisuus liikkua kaupungin tulee järjestää invataksi sitä tarvitseville, jotta kukaan ei joutuisi jäämään kotiin sairautensa tai vammansa takia. 

Huono palvelu johtaa jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien ihmisten syrjäytymiseen.”

Turun Sanomat 12.11.2020 

Lukijalta: Päätösvalta omista asioista on säilytettävä poikkeusoloista huolimatta

”Palvelutaloissa tarkoituksena on, että asiakkaat voisivat elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Lisäksi ajatuksena on, että apua saa aina, kun ei pysty tekemään jotain itse.

Olen kuitenkin tietoinen, että asiakkaiden ei anneta itse päättää kaikista heihin liittyvistä asioista. Esimerkiksi suihkussa käymiseen saatetaan asettaa tietyt päivät.

Taustalla ovat usein pienet resurssit ja niistä koituva avustajapula. Silloin kun työntekijöitä ei ole tarpeeksi, yritetään suunnitella asiat valmiiksi niin, että kaikkia voidaan auttaa edes osittain. Samalla voi unohtua inhimillisyys.

Se on tietysti ymmärrettävää, mutta tilanne ei ole kestävä. Tällainen järjestely on myös lainvastainen.”

Turun Sanomat 10.5.2020 

Vaikuttaja ilman etuliitettä

”Selinä Nera ei halua profiloitua vain vammaisten asian edistäjäksi, vaan aktiiviseksi nuoreksi vaikuttajaksi. 

– Haluan edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja koulutusta. Itselleni on tärkeää, että päättäjissä on edustettuna erilaisia ihmisiä, jolloin päätökset huomioivat esimerkiksi vähemmistöt paremmin. Haluan näyttää myös omalla esimerkilläni, että vaikka on vammainen voi silti edistää monia erilaisia teemoja. On yleistä, että vammaiset nähdään muiden vähemmistöjen tavoin yhtenä joukkona, vaikka tosi asiassa mukana on monenlaisia yksilöitä mielipiteineen.”

Turun Sanomat 16.1.2020

 

Lukijalta: Ohjaamon esteellisyys muodostuu avun hakemisen kynnykseksi

Esteettömyys kyllä tiedostetaan, mutta sen toteutumiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja jokaiselta osapuolelta. Välillä tuntuu siltä, että kivat sisätilat ja ikkunan hieno näkymä ovat arvokkaampia kuin jokaisen nuoren mahdollisuus hakea apua. Liikuntarajoitteisen nuoren tapaaminen toisissa tiloissa ei voi olla mikään pysyvä ratkaisu, eikä se myöskään korvaa varsinaisissa tiloissa tapahtuvaa monipuolista toimintaa.

Jokaisella kuuluisi olla samanlaiset mahdollisuudet käyttää Turun kaupungin tarjoamia palveluita, eikä avun hakeminen saisi estyä portaiden takia.

Liikuntarajoitteisilla nuorilla saattaa olla jo valmiiksi vaikeuksia löytää työtä tai opiskelupaikkaa rajoitteiden vuoksi. Sen takia Vamoksen ja Ohjaamon tarjoamista palveluista saattaisi olla erityisesti heille hyötyä. Halutaanko tällä tavalla viestittää, että apuakaan ei ole mahdollista saada samalla tavalla kuin muilla?”

Turun Sanomat 2.3.2017